Kraamzorg

nbvk kckz

Als je geïnteresseerd bent in kraamzorg door één van ons, raden wij je aan niet te lang te wachten voor je contact opneemt. Omdat wij zorg garanderen, kunnen we niet iedereen aannemen. Wij werken zelfstandig, maar in geval van nood helpen wij elkaar, zodat je verzekerd bent van goede zorg.

Als zelfstandige kraamverzorgenden werken we volgens geldende kwaliteitseisen (ingeschreven bij het Kenniscentrum Kraamzorg). Ook hebben wij o.a. ons borstvoedingscertificaat, kinder EHBO en volgen wij regelmatig bijscholingen.

Baby Het Landelijk Indicatie Protocol (LIP), stelt vast op hoeveel uren kraamzorg je recht hebt. Standaard is 49 uur, maar als je kiest voor flesvoeding heb je recht op 45 uur. Dit wordt verdeeld over 8 dagen. Als er meer zorguren nodig zijn, dan wordt er in overleg met de verloskundige gekeken naar een herindicatie van de uren. Er kan dan eventueel ook zorg worden verleend tot en met de tiende dag (b.v. na een keizersnee).

Het aantal zorguren waar je volgens het LIP recht op hebt, wordt door jouw zorgverzekering vergoed uit de basisverzekering. Er geldt ook een wettelijk eigen bijdrage. Indien je een aanvullende verzekering hebt, vergoeden de meeste verzekeraars ook deze eigen bijdragen. Lees daarom je zorgpolis goed door of neem contact op met je zorgverzekeraar over de vergoeding waarvoor je in aanmerking komt.

Als zelfstandigen zijn wij ongecontracteerde zorgverleners. Indien je dus gebruik wilt maken van onze diensten, moet je even navragen bij je verzekeraar hoeveel procent van het NZA tarief (Nederlandse Zorgautoriteit) wordt uitgekeerd. Er zijn verzekeraars die 100% NZA tarief uitkeren. Wanneer er 65%-80% van het NZA-tarief wordt uitgekeerd, neem dan contact met ons op voor de beste oplossing.

U kunt ons altijd bellen als u vragen heeft!